Szkolenia Okresowe BHP Dla Kadry Kierowniczej, Pracodawców, Pracowników Biurowych i Administracyjno-


Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej, pracodawców, pracowników biurowych i administracyjno-biurowych   

Centrum Doradztwa i Szkolenia zajmuje się ustawicznym kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zmieniające się przepisy wymagają stałego dokształcania zarówno kadry pracowniczej i kierowniczej. Nasza firma oferuje kompleksowe szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy znajdują się w grupie zobowiązanej do uczestnictwa w tego rodzaju szkoleniach.       

 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych – czy jest konieczne?

Okresowe szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych są regularnie powtarzane w czasie trwania stosunku pracy. Ich celem jest przypomnienie i utrwalenie informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy są na bieżąco zapoznawaniu z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Nie istnieje odgórny przepis określający obowiązkową częstotliwość okresowych szkoleń – zależna jest ona od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Praca administracyjno-biurowa postrzegana jest jako bardzo bezpieczna profesja, jednak również pracownicy tego sektora zobowiązani są na podstawie określonych przepisów do aktualizacji swojej wiedzy – może to być związane na przykład z modernizacją miejsca pracy lub wprowadzeniem nowego systemu ochrony przeciwpożarowej. Centrum Doradztwa i Szkolenia wychodzi naprzeciw tej potrzebie i organizuje wysokiej jakości kursy i szkolenia dla pracowników biurowych,  kursów dla kadry kierowniczej i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

                            

Tematy szkoleń z zakresu bhp 2024 r.

Lp.

Nazwa - temat szkolenia

Czas trwania
(ilość dni)

Koszt*

1

 

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

6-pon.-sobota

2000-2200

2

 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI - dla prezesów /dyrektorów/ przedsiębiorstw, zakładów, spółek, firm prywatnych itp. oraz osób kierujących pracownikami /kierowników działów, wydziałów, mistrzów brygadzistów

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900

 

  3

 

Szkolenie okresowe PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY

 

          4-wt.-piątek.

 1700-1900

4

 

Szkolenie dla osób prowadzących wykłady i szkolenia z zakresu bhp i ppoż. "Metodyka szkolenia"

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900  

  5

 

Szkolenie społecznych inspektorów pracy (SIP) - obejmujące: zadania, obowiązki i uprawnienia oraz metody i sposoby realizacji zadań SIP

 

          4-wt.-piątek.

 1700-1900

  6

 

 Szkolenie dla członków Komisji BHP

 • ocena zagrożeń czynnikami środowiska pracy;                                                                  
 • ocena ryzyka zawodowego;                                                                             
 • bezpieczeństwo maszyn;                                                                                          
 • zasady stosowania środków ochrony indywidualnej;                                                     
 • ogóle wymagania bhp dla stanowisk pracy, obiektów, maszyn i urządzeń;                          
 • kontrola stanu bhp

         4-wt.-piątek.

   

1700-1900

  7

 

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg Normy PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900  

8

 

Szkolenie nt: "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" wg Norm PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900

9

 

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w użytkowanych maszynach przez pracowników podczas pracy
- omówienie obowiązujących przepisów w zakresie systemu oceny zgodności oraz minimalnych wymagań bhp dla  użytkowanych maszyn,
- praktyczne uwagi i sposoby realizacji zadań z omawianego zakresu

 

4-wt.-piątek.

 1700-1900

10

 

Pierwsza pomoc w razie wypadku (tematyka może być realizowana dodatkowo na każdym szkoleniu wyjazdowym)

 

1-dzień

 100

11

Szkolenia BHP w zakładzie dla pracowników zatrudnionych:

a) okresowe - stanowisk robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami,

b) przy eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV + uprawnienia

c) przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne w zakresie 0,1 - 300 MHz oraz 300 MHz-300 GHz

d) przy obsłudze urządzeń wytwarzających promieniowanie rentgen,

e) przy pracy na wysokości oraz inne specjalistyczne.

Do
uzgodnienia

Do
uzgodnienia

12

Opracowywanie w zakładach pracy:

- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

- oceny pod względem bezpieczeństwa i ergonomii maszyn i urządzeń, celem wystawienia "deklaracji zgodności".

Do
uzgodnienia

Do
uzgodnienia

 

 13

Seminarium informacyjno-doskonalące z zakresu BHP.
Ogólne informacje dla pracowników służb BHP o zmianach przepisów, a w szczególności:
- zmiany w przepisach prawa pracy, analiza ciekawych zdarzeń itp.
- przygotowanie zakładu pracy do kontroli PIP, IS, Ppoż.

4-wt.-piątek.

* Uwaga: Koszty mogą ulec zmianie w granicach 10-20% obejmują:

 • koszty organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych - opracowywanych na każde szkolenie
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym w ładnie położonych i wyposażonych ośrodkach (na życzenie pokoje do własnej dyspozycji - koszt dodatkowy 150-200 zł)
 • całodzienne wyżywienie (od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia) + napoje na wykładzie
 • ognisko (uroczysta kolacja) oraz wycieczka w czasie wolnym
 • niektóre szkolenia mogą być zaplanowane jako wycieczki zagraniczne promem lub autokarem.

Szkolenia bhp zwolnione są z podatku VAT.
 

  PROGRAMY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Lp.

Temat szkolenia

Ilość godzin

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa

i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

- ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

2

 

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

 

3

 

3

 

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

3

 

4

 

Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy,

oraz związanej z nimi profilaktyki

 

2

 

5

 

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego)

oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy

 

2

 

6

 

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

1

 

7

 

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

 

 1

 

 

 8

 

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 

1

 

 

Razem

 minimum

16

 

 

Co oferuje Centrum Doradztwa i Szkolenia w zakresie okresowych szkoleń bhp?

Szkolenia nie muszą być nudne! Z tego założenia wychodzi Centrum Doradztwa i Szkolenia. Okresowe dokształcanie w zakresie bhp może odbywać się w formie wyjazdowej, co jest atrakcyjną ofertą dla firm, które – oprócz przekazywania obowiązkowej wiedzy – przywiązują dużą wagę do integracji swoich pracowników. Szkolenia oferowane przez naszą firmę odbywają się w takich miastach jak Zakopane, Ciechocinek czy Krynica Zdrój. Są to miejsca, które zapewniają optymalne warunki nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale także dla zasłużonego odpoczynku. Oferta wyjazdowa dotyczy przede wszystkim dłuższych szkoleń pracodawców i pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych nie wymaga oczywiście tak rozbudowanej formy, jednak Centrum Doradztwa i Szkolenia dokłada wszelkich starań, aby okresowe seminaria bhp dla pracowników administracyjno-biurowych były interesujące, a materiały szkoleniowe służyły w bieżącym utrwalaniu wiedzy. Istnieje możliwość wyboru dogodnego terminu na szkolenie i uzgodnienie jego szczegółowego zakresu – w tej kwestii nasza firma pozostaje elastyczna i otwarta na Państwa potrzeby. 
 
 

Oprócz okresowych szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych oferujemy również:

 

Najlepsi specjaliści w zakresie okresowych szkoleń bhp

Priorytetem naszej firmy jest pomoc pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji w ramach okresowego treningu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiamy na fachową pomoc na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy wyłącznie z najlepiej wykształconymi fachowcami. To właśnie oni będą prowadzili okresowe szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Dołożą oni wszelkich starań, aby czas szkolenia upłynął w dobrej atmosferze, a przekazana wiedza zaprocentowała w przyszłości. Aby poznać szczegóły dotyczące oferowanych przez nas okresowych kursów bhp dla pracowników administracyjno-biurowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy również do odwiedzania naszej placówki zlokalizowanej w Warszawie na Pradze Południe w godzinach pracy biura, gdzie zawsze służymy fachową poradą.
 
 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www