Aktualności

             Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują zmienione warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

             Opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

                       (na życzenie osobom zainteresowanym możemy przesłać na adres e-mail tekst ze zmianami)

           W związku z powyższym na szkoleniach z zakresu BHP i PPOŻ. będą omawiane zmiany do wymienionego Rozporządzenia.

     Zapraszamy do udziału w szkoleniach

 

                                                                            -----------------------------------------------------------------------------

       Uprzejmie informujemy, że planujemy zorganizowanie szkolenia

AKTUALIZUJĄCEGO UPRAWNIENIA INSPEKTORA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

(przypominamy, że na szkolenia aktualizujące przyjmowane są tylko osoby posiadające ważne uprawnienia). 

                                                                      

            Termin i miejsce szkolenia:

                                                            03 - 05. 10. 2018r. Warszawa

                                                                      (zgłoszenia przyjmujemy do 07.09.2018r.)

       Szkolenie organizowane jest pod nadzorem SGSP

 

                                                                           Informacja w  Naszym Centrum - tel. 22/870-56-05, 870-20-24

 

1) ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE Z ZAKRESU BHP, PRAWA PRACY, PPOŻ.:                                        
Terminy i miejsca szkoleń w 2018r.

(przyjazd we wtorek - zajęcia i wykłady zaczynają się w środę rano)

- 09 - 12. 10. 2018r. Krynica Zdrój

- 16 - 19. 10. 2018r. Ustroń k. BB.

- 13 - 16. 11. 2018r. Zakopane

- 03 - 07. 12. 2018r. Warszawa

- 11 - 14. 12. 2018r. Ciechocinek 

         Aktualna tematyka:

                                                            - Szkolenie okresowe pracodawców (3 dni)

                                                            - Szkolenie okresowe pracowników służby bhp,

                    - Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP)      

                            - Metodyka szkolenia,                                

                                                                         - Szkolenie dla członków Komisji bhp,

    - Zagrożenia w środowisku pracy,

        - Seminarium - Wypadki przy pracy - wymagania przepisów oraz praktyczne przykłady i ich interpretacja


                    

                                                                         Pozostałe tematy:                                                           

- Szkolenie na uprawnienia konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic i hydrantów),

                                              - Szkolenie na uprawnienia konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych,

                                         - Szkolenie na uprawnienia konserwatorów urządzeń oddymiających,

- Obrona cywilna

 

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie (od kolacji pierwszego dnia - do obiadu ostatniego dnia) oraz organizację szkolenia - wynosi 1500 -1600 zł /od osoby (Gdańsk_Sopot - 1800 zł - 1900 zł /od osoby). Szkolenia BHP zwolnione są z podatku VAT. Szkolenia PPOŻ. +23% VAT (ew. należy przedstawić podstawę do zwolnienia).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2) SZKOLENIE - ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

    - Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków i innych obiektów 

Organizowane jako:

- szkolenia zamknięte w zainteresowanych Zakładach Pracy,

- szkolenia otwarte dla Firm i Zakładów

                                  1 dzień - najbliższe terminy: 30.10.2018r.

                                         dla większych grup możemy wyznaczyć dodatkowe terminy

 

3) Szkolenie na uprawnienia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i sieci elektroenergetycznych

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem.


                                                                      


 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www